Liczba odwiedzin strony: 37934 Osób na stronie: 1
 

Tomasz Abramczyk  
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 198 poz. 2040 - Przedterminowe wybory wójta Gminy Orońsko w województwie mazowieckim
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orońsko w województwie mazowieckim (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje: § 1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orońsko. § 2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 17 października 2004 r. § 3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIK KALENDARZ WYBORCZY   Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie  obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów  wójta Gminy Orońsko do 20 września 2004 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie  obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej  komisji wyborczej do 23 września 2004 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej  komisji wyborczej do 27 września 2004 r. (do godz. 24 00 ) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do  zarejestrowania kandydatów na wójta do 30 września 2004 r. - składanie przez...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 547 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą " Wielki Las" obszar lasu o powierzchni 70,75 ha, położony w gminie Czudec w województwie rzeszowskim. § 2.  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu leśnego z licznym udziałem starodrzewia bukowego. § 3.  W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Strzyżów, według stanu na dzień 1 stycznia 1988 r., jako oddziały lasu nr 61, 62h, 66a, b, c, d, h, i, j, 67a, b, c, d, f. § 4.  1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:   1)   pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,   2)   zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,   3)   polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,   4)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,   5)   niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,   6)   zakłócania ciszy,   7)   palenia ognisk,   8)   stosowania...
KRS 0000270102 - LIDHEMART POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LIDHEMART POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TARNOPOLSKA 53 45-401 OPOLE M. OPOLE M. OPOLE OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000270102
KRS 0000270101 - QUADRANT MARINE CONSULTANCY POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
QUADRANT MARINE CONSULTANCY POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NASYPOWA 1 A/9 81-177 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 711-61-02 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
958-154-49-17 220344700 0000270101
KRS 0000270100 - "EKOLIVE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EKOLIVE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. SOLIDARNOŚCI 76/52 00-145 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
952-201-14-73 140836299 0000270100
KRS 0000270099 - QUANTUM INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
QUANTUM INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-12-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HRM. MILLANA 11 30-610 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
679-291-79-57 120386311 0000270099
KRS 0000270098 - "GOSPODARSTWO ROLNE RUMSKO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GOSPODARSTWO ROLNE RUMSKO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 76-220 RUMSKO GŁÓWCZYCE SŁUPSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
839-300-40-09 220325536 0000270098